Forsikringsforhold for elever

Det er svært at undgå, at der nu og da sker uheld i vores institutioner, selv om alle forsøger at undgå det.

Det sker at nogen kommer til skade eller noget går i stykker. Ind imellem forsvinder der også ting, og småtyverier sker. Det er der ikke noget unormalt i, for skolen er et spejl af samfundet på godt og ondt.

Men når uheldet har været ude, bliver spørgsmålet om erstatning, ansvar og forsikring aktuelt, hvilket kan føre til misforståelser mellem skole og hjem.

Erfaringen viser, at en væsentlig årsag til disse misforståelser er, at mange forældre mener, at hvis uheldet sker i institutionen, bør institutionen stå til ansvar. Men helt så enkelt er det ikke.

Ansvaret

Institutionerne (dagtilbud, skole, sfo, men ikke klub) har en tilsynsforpligtelse med børnene, men ikke med det som børnene har medbragt, fx idrætstøj, digitalt udstyr, cykler osv.

Kun hvis tilsynsforpligtelsen er svigtet, kan den pågældende pædagog/lærer eller institution pådrages ansvar.

Skade uden ulykkesforsikring

Kommer et barn ud for en alvorlig ulykke i institutionen/skolen, hvor ingen kan blive gjort erstatningsansvarlige, falder evt. erstatning tilbage på familien.
Det må derfor anbefales alle, ikke blot at have en familieforsikring, men også at have en børneulykkesforsikring. En sådan dækker barnet i alle døgnets 24 timer.

Tyveri

Bliver et barns eller en ansats ting, f.eks. en cykel, en computer, en smartphone stjålet på institutionen, er det institutionen uvedkommende. Den eneste mulighed for at få erstatning er at anmelde tyveriet til politiet og til sin egen indboforsikring.

Men husk, at penge og smykker ikke vil blive erstattet i tilfælde, hvor der ikke er tale om indbrudstyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale.

Til og fra institution

Endelig skal det nævnes, at ”skolevejen” ikke er omfattet af skolens tilsynsforpligtigelse. Kommer en elev til skade på vej til eller fra skole, vil det som hovedregel være skolen uvedkommende rent erstatningsmæssigt.

Forsikring ved rejser

Rejseforsikring er ikke inkluderet i de rejser og ture som LTU tilbyder. Vi har ikke mulighed for at tilbyde en tillægsforsikring og du skal selv stå for rejseforsikring selv. Du kan derfor undersøge med din indbosforsikring også.  

Se meget mere her om forsikringsforholdene:

http://www.forsikringogpension.dk/Documents/Webpjecer/daginstitutionen_og_forsikring.pdf

http://www.forsikringogpension.dk/Documents/Webpjecer/skolen_og_forsikring.pdf

http://www.forsikringogpension.dk/Documents/Webpjecer/Dagligdagen_og_forsikring.pdf