1. Databehandler

Vi er er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:

LTU

Jernbanepladsen 22, 2800 Lyngby

Tlf: 4528 4480  mail: ungdomsskolen@ltk.dk

2. Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Cookies: www.ltu.dk

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk [anonyme] oplysninger om, hvilken type browser du bruger og informationer om din computer. Læs mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Kontaktformular: Når du kontakter os via en kontaktformular

Når du bruger vores kontaktformular, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver; fx navn, telefonnummer og e-mail-adresse. Formålet med indsamlingen af persondata er, at vi kan besvare dine spørgsmål/anmodninger. Vi opbevarer dine personoplysninger i [30 dage]. Derefter bliver de automatisk slettet. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Nyhedsbrev: Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Når du giver samtykke til at modtage nyheder og tilbud mv. fra os, indsamler vi almindelige personoplysninger om dig (dit navn, firmanavn, e-mailadresse og evt. mobilnummer), og når du modtager nyhedsbrevet, registrerer vi, om du åbner nyhedsbrevet, og hvilke links du klikker på.

Formålet er at kunne levere nyhedsbrevet og bringe nyheder, der kan være relevante for modtageren.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på frameldingslinket i bunden af nyhedsbrevet. På grund af kravet om samtykke-dokumentation kan vi først slette dine data 2 år efter framelding (se evt. Forbrugerombudsmandens spamvejledning).

Brugerprofil: Når du opretter en profil

Når du opretter en brugerprofil på vores hjemmeside, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver; fx navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse. Formålet med indsamlingen af persondata er, at gøre det muligt for dig at benytte services, som kræver login. Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe din profil er aktiv, og opfordrer dig til selv at opdatere oplysningerne, hvis der er brug for korrektion. Inaktive profiler bliver slettet efter [2-5 år]. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.


 

Jobansøgning: Når du ansøger om et job hos os

Hvis du ansøger om et job hos os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver; fx navn, telefonnummer og e-mail-adresse. Formålet med indsamlingen af persondata er, at vi kan give dig svar på ansøgningen samt - hvis du bliver ansat - udarbejde dit ansættelsesbevis og udbetale løn. Vi sletter jobansøgninger efter 6 måneder. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og art. 9, stk. 2, litra b og g.

3. Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Nedenfor informerer vi kort om dine rettigheder. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på {www.datatilsynet.dk}. Kontakt os venligst, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

4. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på {www.datatilsynet.dk}.

 

 

Denne persondatapolitik er senest revideret d. 04-01-2021 11:43.