Sikkerhedsinstrukser for badning med elever fra LTU

Badning under ekskursioner og lignende, herunder badning i badelande, må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold. 

Hvis badning foregår på friland, skal læreren inden badning tillades have en sikkerhed for, at bund- og strømforhold mv. ikke frembyder nogen fare.

Badning bør kun foregå på et for eleverne nøje afgrænset område, som let at overskue, og hvor alle kan bunde.

Der bør være mindst to voksne, af hvilke den ene opholder sig på land, mens den anden deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område.

Begge de ledsagende skal kunne svømme og kunne foretage livredning. Der bør ikke være mere end 12-15 elever i vandet på samme tid, og eleverne bør have besked på at holde sammen to og to.

Udarbejdet med udgangspunkt i

”Bekendtgørelse nr. 38 af 10/01/1995 & Vejledning nr. 10 af 10/01/1995”

Ledelsesteamet på LTU