Generelle sikkerhedsregler på LTU

De generelle sikkerhedsregler på LTU er udarbejdet og efterfølgende vedtaget i MED-udvalget, for at sikre at alle elever og lærere fremadrettet fortsat kan have gode, udbytterige og sikre oplevelser i forbindelse med de forskellige artede aktiviteter som LTU tilbyder.

De generelle sikkerhedsregler er først og fremmest henvendt til alle aktiviteter som foregår ”ud af huset”. Dog gælder der specifikke sikkerhedsinstrukser for henholdsvis

  • Sejlads med elever (”Sikkerhedsinstrukser for sejlads med elever fra LTU”), 
  • Badning med elever (”Sikkerhedsinstrukser for badning med elever fra LTU”) samt
  • Dykkeraktiviteter med elever (”Sikkerhedsinstrukser for dykning med elever fra LTU”) – der henvises ved sådanne aktiviteter til de ovennævnte sikkerhedsinstrukser.

Alle aktiviteter ud af huset, skal på forhånd beskrives i nedenstående punkter:

Hvor og i hvilket tidsrum afvikles aktiviteten - Inkl. oplysninger om mødested & mødetidspunkt samt afslutningssted & sluttidspunkt

 

Aktivitetens formål 

Hvem er den/de ansvarlige lærere – og hvis den/de ansvarlige læreres aktuelle kontaktoplysninger(primært mobil tlf.nr.) IKKE er noteret i Lærerintra, er det den/de ansvarlige læreres ansvar, at notere de aktuelle kontaktoplysninger på beskrivelsen af aktiviteten(jf. nedenfor)

Ved aktivitetens start skal alle deltagende elever krydsesaf på en navneliste, og hvis man under aktiviteten forlader landjorden/Danmark, skal der inden aktivitetens start afleveres en deltagerliste på LTUs Kontor/postkassen.

Alle ovenstående punkter 1-3 skal noteres i Lærerintras kalender, og hvis man ikke har adgang til Lærerintra, skal beskrivelsen på forhånd afleveres på LTUs kontor/postkassen.

Derudover skal den/de ansvarlige lærere sikre sig, at de selv har en solid erfaring med den aktivitet der tilbydes eleverne eller at der indgået en aftale med en godkendt instruktør i forhold til den valgte aktivitet. 

Endvidere skal den/de ansvarlige lærere sikre sig, at alle deltagende elever overholder lovpligtige sikkerhedsforanstaltninger, og alle elever er bekendt med de anbefalede sikkerhedsinstrukser – i forbindelse med den pågældende aktivitet. 

Udarbejdet af

Ledelsesteamet på LTU