Ordens- og samværsregler på LTU

For at skabe den bedste skole for lærere og elever forventer vi:

  • at du møder velforberedt til undervisningen og bidrager engageret til din og andres personlige, sociale og faglige udvikling.
  • at adfærden på skolen præges af anerkendelse, positive relationer og lyst til gode oplevelser i fællesskab.
  • at alle er ansvarlige for, at rydde op efter sig selv - både i klasselokalerne og på fællesarealerne - såvel udendørs som indendørs.
  • at man ikke må være påvirket af eller indtage alkohol og andre rusmidler på skolens område og i skoletiden. Dette gælder også ekskursioner, studierejser m.m.
  • at skolen er røgfri. Der må ikke ryges på skolens område og i undervisningstiden. Dette gælder også i undervisningssituationer, der finder sted uden for skolens område, fx ekskursioner og studierejser.
  • at du holder dig orienteret på sms omkring skemaændringer og evt. aflysning af undervisningen.