Om Undergrunden

Den 27. september 2021 kl.18:30 åbner Undergrunden igen – og vi glæder os!

Undergrunden er LTU´s Ungdomsklub. Du melder dig til her på hjemmesiden. Undergrunden ligger på Fuglsanggårdsskolen, Askevænget 10 i Virum.

Når du er meldt til kan du komme i Undergrunden i vores åbningstid mandag, tirsdag og torsdag fra kl.18:30-21:30.

Du kan også deltage i vores ture, arrangementer, overnatninger, turneringer udenfor åbningstiden.

Undergrunden er et åbent tilbud man kan melde sig til, uden at det forpligter som de andre hold i LTU. Med andre ord så kommer man når man har tid og lyst. Medlemsskabet er ganske gratis.

Følg os på Undergrundens instagram: undergrundenltu.

Derudover vil du altid kunne se nyheder for Undergrunden og vores aktivitetsprogram her på hjemmesiden.

Til forældrene:

Undergrunden retter deres aktivitet mod unge fra 7.klasse til det 18. år 

Undergrunden flytter fokus fra voksenstyrede aktiviteter til samværsformer. 

De unges udsyn vokser og de skal bl.a. tage stilling til studievalg, erhverv, karriere og kærester. 

Medarbejderne i Undergrunden kommunikerer i øjenhøjde med de unge på en anerkendende og værdsættende måde.   

Selvom større børn og unge er i færd med at løsrive sig fra forældre og andre voksenautoriteter i deres bestræbelser på at lære at være unge, har de stadig behov for oplevelser, vejledning og tryghed i hverdagen. For nogle kan ungdomslivet være en skræmmende eller uoverkommelig udfordring – enten konstant eller periodevis. For denne gruppe er Undergrunden en særlig vigtig base, der kan danne ramme for at skabe bærende relationer til jævnaldrende og voksne og mulighed for at træne selvstændighed og integritet. 

I Undergrunden mødes personalet de unge. Og vi arbejder med dem. Taler med dem. Hjælper dem videre, giver dem redskaber til at styrke deres relationer med andre unge. På tværfaglig vis i en fælles indsats forsøger vi at skabe miljøer, hvor børnene og de unge trives. Der skal være plads til dem allesammen. 

Personalet i Undergrunden ”har ikke noget” på de unge – de skal hverken give dem karakterer, lommepenge eller sikre dem en startplads på fodboldholdet, dette er oftest udgangspunktet for en rigtig god fortrolig snak om det at være ung.

Vores mål er at skabe hyggelige rammer fulde af trygge relationer, respekt og fællesskab. 

I Undergrunden vil vi sikre et fællesskab for alle, et fællesskab som styrker sammenholdet i klassen, på årgangene og på tværs mellem skolerne i Lyngby-Taarbæk kommune.