ForrigeNæsteForrigeNæsteForrigeNæsteForrigeNæsteForrigeNæste

Lyngby-Taarbæk Ungdomsskoles historie fra 1943 til 2015

1943

Undervisningen starter 1. oktober med kommunelærer Gunnar Nimb Christensen som leder. Man kan vælge at gå i skolen to eftermiddage om ugen kl. 15-18 eller to aftener 18.30- 21.30. Undervisningen strækker sig over to vintre fra 1. oktober til 1. april.

1943·70

Ungdomsskolen gennemgår en udvikling, som fra at være et undervisningstilbud til unge ufaglærte udvides til at omfatte alle unge i alderen 14-18 år. Fagtilbudet udvides fra at omfatte basale skolefag til at omfatte et rigt tilbud af kreative, praktiske og boglige fag . Elevtallet vokser fra nogle få snese til ca. 600 elever på årsbasis.

1970

Undervisningen centraliseres, og vi får vores egne lokaler på Baunegårdsskolen. Lærer ved Kongevejens skole Torben Nellemose konstitueres som leder. 11. klasse starter som et af de første steder i landet.

1971

Ungdomsskolens klub indvies.

1972·75

Centraliseringen og et kraftigt øget ungdomsskoletilbud medfører, at elevtallet eksploderer og når sit højeste tal med ca. 2000 elever. 

1973

Første lejrskole til Grønland, som i de følgende år følges op af lejrskoler til Færøerne, Skotland, Polen, Island, Frankrig, England og senere af vildmarks-og kanoture til Lapland, Norge og Sverige samt lejrskoler/ studieture til Jugoslavien, Rom og Paris. 

1974

Knallertcrossbane etableres på Lundtoftebanens arealer, som lejes af DSB. LKC (Lyngby Knallert Club) stiftes. 

1975

Heltidsundervisning for undervisningspligtige elever påbegyndes. 

1976·81

Udgives en serie af rapporter om 11. klasse, heltidsundervisningen og den almene ungdomsskole. 

1980

Elevtallet aftager pga. det faldende børnetal, som i løbet af 70'erne er blevet halveret (fra 4400 til 2200 14-18 årige). 

1982

4. januar stiftes NEREUS - Ungdomsskolens sportsdykkerklub. Ungdomsskoleideen har 40-års jubilæum. Det fejres med et stort ÅBENT HUS 6. november. 

1983

I juni markeres vores egen start med en stor 4O-års jubilæumsfest med over 200 indbudte. Ungdomsskolens medarbejdere opfører en retrospektiv revy. 

1986

Ved udgivelsen af programmet for sæson 86/87 kreeres et nyt logo, som nu bruges af ungdomsskoler overalt i landet (se vores nydesignede logo fra 2010).

 

Vi køber fiskekutteren OLIVIA, som i løbet af 6 måneder istandsættes af elever og lærere ved heltidsundervisningen. 

1987 

28. aug. indvies fiskekutteren OLIVIA i Taarbæk havn.

1988

Fiskekutteren OLIVIA er med på den store rejsemesse i Bella Centeret, som vores bidrag til den fælles ungdomsskoleudstilling.

1989 

12. marts indvies Nordeuropas største overdækkede skateboardbane beliggende på Ungdomsskolens grund. 

1990

17. januar afløses 11. klasse af KOMTEK- PRO -en kommunikations teknologisk produktionsskole for de 16-29 årige. KOM-TEK-PRO får sendetilladelse. Ungdomsskolens radio får i forbindelse med en konkurrence navnet RADIO NOON. Første nummer af SIDSTE NYT udkommer. SIDSTE NYT er et blad for unge i Lyngby-Taarbæk Kommune, som udkommer 5-6 gange årligt og afløser det traditionelle ungdomsskoleprogram. 

1991

19. marts. konstituerende møde i den nye ungdomsskolebestyrelse. Helle Nielsen valgt til formand . Ungdomsskolens aktiviteter åbnes for 7. klasse elever. 

1992

Året er endnu ungt, men her ved en forventet overgang til EF-union må der være åbnet mulighed for at udbrede ungdomsskoleideen til det øvrige Europa - en flot udgang af de første 50 år.

2007

Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole bygges om i sommeren 2007. Fra august 2007 udgør skolen dermed kommunens samlede 10. klassetilbud. Det er en afdeling med ca. 150 elever fordelt på 6 linjer: Handel & Kommunikation, Sport10, Tek10, Global, Science og Musik & Kunst.
10. klasseafdelingen er bemandet med 12 fuldtidsstillinger og 1 afdelingsleder.

2009

Efter en overgangsperiode med Søren Helmer som konstitueret leder, ansætter bestyrelsen Kenneth Brandt som ny skoleleder.

RTEmagicC_LTU_logoet 

2010

Skolen får nyt logo og ny hjemmeside og kommer på både Facebook og YouTube. Samtidig bliver der opsat infoskærme der i ord og billeder fortæller om hverdagen på LTU, som nu er vores navn. Som i 1990 har vi igen mulighed for at producere radio men nu også 'tv' som podcast til nettet, fra et topmoderne nyt medierum. Tidens teknologi kræver ikke, som dengang, sendetilladelse. 

 

LTU får ny hjemmeside i 2010. Her ser du den
gamle hjemmeside. Temmelig oldschool. 

 

2011

Skolen antændes af et lynnedslag d. 3. juli i sommerferien. Godt 100 meter af førstesalen brænder ned. LTU mister hele sit administrationsafsnit og mere end 10 klasselokaler går til. På 6 uger etableres en ny skole i bl.a Handelsskolens lokaler samt nogen ældre pavillioner og i de dele der er intakte. Handelsskolen flytter en hel afd. til Kraks tidligere domicil på Virumvej og LTU åbner til tiden, som planlagt for årgang 2011-12.

Kunst & Design introduceres som en ny linie på 10. klassescentret, der således tilbyder 7 forskellige 10. klasseslinier.

2014

Det er planen at LTU, indenfor et par år skal flytte op og blive en del af den nye stadionby. 
For andet år i træk arrangerer Ungdomsskolen StreetHeat d. 17. maj. Ti timers fest på varm asfalt for kommunens teenagerere og skatere. Ugen efter er LTU hovedraangør for et stort AdventureRace, hvor tremands hold skal gennemføre forskellige poster på tid.

 

 

2015

Der er gået politik i brandtomten, der nu står med et milliondyrt stillads på tredje år. Bygningerne sælges til Maskinmesterskolen. De visionære planer om et samlet ungdomsmiljø i den nye stadionby går i vasken. 10. klasse bliver skåret ned og flyttes til Trongårdsskolen. Ungdomsskolen flytter delvist med, men bliver primært etableret på Fuglsanggårdsskolen i Virum. Modtageklasserne bliver, som de eneste tilbage på Gyrithe Lemchesvej og placeres under K-Nords ledelse.

Tak for over 45 fantastiske år på Gyrithe Lemchesvej, med tusindvis af unge mennesker, der har fået - og givet os tusindvis af oplevelser! 


2020


LTU har nu ligget administrativt på Jernbanepladsen i 5 år. I samme årrække, har Ungdomsskolen primært haft sin undervisning på Fuglsanggårdsskolen i Virum, hvor man bl.a. har overtaget Club 10´s tidligere lokaler, og skabt et miljø med klublignende faciliteter (Undergrunden), i åben forbindelse med et fitness tilbud (US Sport & Fitness), imens selve holdundervisningen foregår på udskolingsgangen ovenpå.

Der er stadig meget fin tilslutning til LTU, på trods af de ændrede lokaleforhold.

LTU er tænkt ind i det nye Lundtofte Skole & Kulturcenter, der er under etablering.