4528 4480 // ungdomsskolen@ltk.dk

Betingelser

Praktisk information

Hvem kan deltage?

LTU er et kommunalt tilbud til alle unge i Lyngby Taarbæk Kommune i alderen 7. klasse og op til og med det 18. år. Enkelte aktiviteter kan være for særlige aldersgrupper, men det vil fremgå af holdteksten. Er du i tvivl så ring til ungdomsskolens kontor.

 

Hvordan får jeg besked?

Du skal opgive dit mobilnr. ved tilmeldingen, og så får du en SMS i forbindelse med holdstart.

Er der ændringer i forhold til holdstart, kontakter vi dig.

 

Hvornår begynder undervisningen?

De fleste hold starter i uge 39. Enkelte hold/aktiviteter starter dog på andre tidspunkter. Se nærmere under de enkelte hold på www.ltu.dk.

 

Hvordan tilmelder jeg mig?

Tilmeld dig direkte her på Ungdomsskolens hjemmeside www.ltu.dk, hvor der findes en tilmeldingsformular for hvert enkelt hold du skal udfylde.

 

Vær opmærksom på, at vores hold bliver fyldt op ud fra princippet om først til mølle. Der kan derfor opstå situationer hvor holdet er fyldt, selv om holdet stadig står på hjemmesiden. Det vil fremgå at det er udsolgt, og så opretter vi ventelister du kan skrive dig på, og du vil modtage en SMS hvis der bliver en plads på holdet.

Er der problemer med tilmeldingen skal du kontakte ungdomsskolens kontor på 45284480.

Du er selvfølgelig velkommen til at vælge flere hold. Din tilmelding er bindende, men du kan godt melde fra et hold igen. Dette gøres ved at aftale det med underviseren, eller ved at ringe til LTU på 45284480 eller sende en mail til ungdomsskolen@ltk.dk.

I løbet af sæsonen tager vi mange billeder af ungdomsskolens elever. Ved indmeldelsen accepterer man, at LTU benytter disse billeder på hjemmesiden, FB og øvrigt PR-materiale.

Hvad forventer LTU af dig?

  • Du skal følge undervisningen uden unødvendige forsømmelser
  • Du skal personligt melde afbud til din lærer eller LTU´s kontor, hvis er forhindret i at komme til undervisning.
  • Du vælger kun, hvad du kan at gå til.
  • Du møder til tiden.
  • Du er en god kammerat.

Hvis du har spørgsmål eller nye idéer? Så ring til ungdomsskolens kontor. 

Hvad koster det?

Al undervisning og alle undervisningsmaterialer er gratis. Der er dog afsat et fast beløb pr. hold til materialer. Særligt dyre materialer må du derfor selv være med til at betale. Lejrskoler og udflugter er der brugerbetaling på.

 

Forsikring?

Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke tegnet kollektive forsikringer for ungdomsskolens elever. Derfor ydes kun forsikringsdækning, hvis LTU kan gøres ansvarlig for skaden.

På lejrskoler påhviler det eleven og dennes forældre, at sørge for forsikring.

Behandling af personoplysninger

Når du er aktiv på LTU som er en del af LTK, vil Ungdomsskolen / Lyngby Taarbæk Kommune behandle nødvendige oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere dig om, at vi indsamler og registrerer oplysninger. Vi skal også orientere dig om de rettigheder, du har efter databeskyttelsesforordningen. 

 

Du har ret til indsigt i de oplysninger, LTK behandler om dig, ret til at få urigtige oplysninger berigtiget eller slettet, ret til begrænsning af behandling, ret til indsigelse, ret til dataportabilitet samt ret til at klage over behandlingerne.  

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger samt om dine rettigheder på www.ltk.dk.

Ungdomsskolen forbeholder sig retten til at tage foto og filmsekvenser i forbindelse med aktiviteter. Disse vil udelukkende blive brugt i forbindelse med markedsføring af Lyngby Taarbæk Ungdomsskole.

Betalingsbetingelser 

Information vedr. betaling af rejser

Ungdomsskolen arrangerer forskellige rejser hen over året. Uanset hvilken rejse du er tilmeldt, gælder nedenstående nemme regler:

Når du har tilmeldt dig en rejse, bliver du og dine forældre inviteret til et informationsmøde, hvor I vil møde lærerne og høre om studierejsens indhold, pris og andre praktiske detaljer. 

Tilmeldingen til rejsen er først gyldig og bindende, når du har betalt depositum.

Betalingen til rejser opdeles for det meste i to rater. Oplysninger om betalingen af depositum og de efterfølgende rater, samt indbetalingsoplysninger, kan du finde på de enkelte rejsers tekstbeskrivelser.

Depositum og fuldt indbetalte beløb betales ikke tilbage, med mindre det er LTU der aflyser rejsen.

Hvis du bliver forhindret i tage med på en rejse du helt eller delvist har betalt, kan du ikke få de indbetalte penge retur, og du er forpligtet til at betale for de ydelser ungdomsskolen har bestilt og betalt for. Det vil typisk være flybilletter og overnatning.

Tilbagebetaling af indbetalte beløb kan forekomme, hvis LTU kan afsætte pladsen til en anden elev. 

Databeskyttelse

Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) har fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

På lige fod med alle andre offentlige myndigheder har LTK en databeskyttelsesrådgiver, som skal holde øje med, om kommunen håndterer persondata på lovlig og sikker vis. 

For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser har vi brug for informationer. Det gælder informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. 

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service. 

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med dine services og ydelser i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller ydelse.

Hvor længe gemmer vi dine persondata?

Når vi indhenter personlige oplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Det varierer, alt efter om det drejer sig om eksempelvis en sag i Jobcentret, en byggesag eller en jobansøgning. 

Inden for visse fagområder skal vi aflevere dine sager og informationer til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. Det reguleres af arkivloven. 

Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommuner.

Hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgave?

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til databeskyttelsesloven. Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der ikke refererer til administrationen. Rådgiveren bistår i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata. 

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt. 

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

 

Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer. 

Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse eller til hvem du skal klage til over kommunens sagsbehandling kan du kontakte kommunens Borgervejleder.