4528 4480 // ungdomsskolen@ltk.dk

MUSIK OG DRAMA

Computer og E-sport

Andet valgfrit valgfag 9. Klasse.