4528 4480 // ungdomsskolen@ltk.dk

SPORT OG BEVÆGELSE

MUSIK OG DRAMA

EVENTS

REJSER

OUTDOOR

15+

KNALLERT

Afsluttede hold og arrangementer