4528 4480 // ungdomsskolen@ltk.dk

SPORT OG BEVÆGELSE

MUSIK OG DRAMA

SPROG & BOG

Computer og E-sport

Styrk dig selv!

EVENTS

OUTDOOR

KREATIVE FAG

TURE

REJSER

MAD- OG BAGEHOLD

Weekendhold

15+

KNALLERT

Station Next - filmskolen

FORÆLDREARRANGEMENTER

Førstehjælp

Afsluttede hold og arrangementer

Andet valgfrit valgfag 9. Klasse.